Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bến Cát

Bệnh viện ở Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Khu Phố 5 Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát – Bình Dương – Việt Nam

Số điện thoại

(065) 356 6101