Phòng khám sản phụ khoa Bác sĩ Quang Thái

Phòng khám sản phụ khoa Bác sĩ Quang Thái

Thông tin Tổ chức

BS. CKI. Tăng Quang Thái với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa, Hiếm muộn. Bác sĩ đã từng giữ vai trò quan trọng tại các bệnh viện nổi tiếng như Bác sĩ BV Hùng Vương, PGĐ chuyên môn BV Phương Chi, Trưởng khoa Hiếm muộn Hệ thống IVF Mỹ Đức, BV Quốc tế Mỹ, … Bác sĩ Quang Thái đã từng tu nghiệp tại Áo, Singapore, Hongkong về điều trị sản phụ khoa, hiếm muộn. Chắc chắn quý khách sẽ có được sự an tâm về việc mang thai và thai kỳ an toàn.

1 bệnh viện trong tổ chức

Phòng khám sản phụ khoa Bác sĩ Quang Thái

510 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Có thể nhận lịch hẹn:

BS. CKI. Tăng Quang Thái với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa, Hiếm muộn. Bác sĩ đã từng giữ vai trò quan trọng tại các bệnh viện nổi tiếng như Bác sĩ BV Hùng Vương, PGĐ chuyên môn BV Phương Chi, Trưởng khoa Hiếm muộn Hệ thống IVF Mỹ Đức, BV Quốc tế Mỹ, … Bác sĩ Quang Thái đã từng tu nghiệp tại Áo, Singapore, Hongkong về điều trị sản phụ khoa, hiếm muộn. Chắc chắn quý khách sẽ có được sự an tâm về việc mang thai và thai kỳ an toàn.

Có thể nhận lịch hẹn