Phòng khám Nội tổng quát trực tuyến BS.CKI Đoàn Ngọc Anh

Phòng khám Nội tổng quát trực tuyến BS.CKI Đoàn Ngọc Anh

Thông tin Tổ chức

Phòng khám Nội tổng quát trực tuyến được điều hành bởi BS.CKI Đoàn Ngọc Anh - Bác sĩ hiện đang công tác tại khoa Tim mạch, Bệnh viện 30/4.

0 bệnh viện trong tổ chức

Không có kết quả

Có thể nhận lịch hẹn