Logo of Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ
Image of Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ

39 Nguyễn Trãi, Tân An, Ninh Kiều


Giờ thường
Thứ 2 - Thứ 6
7:00 - 17:00
Thứ 7 & Chủ nhật
-

Có cấp cứu


Thông tin bệnh viện

Từ 1994 là Trung Tâm 03 chuyên khoa: Mắt – Tai-Mũi-Họng – Răng Hàm Mặt. Đến cuối 1998 tách ra chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, Trung tâm có tên là Trung Tâm Mắt – Răng Hàm Mặt.

Chuyên khoa

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ

39 Nguyễn Trãi, Tân An, Ninh Kiều