Hình ảnh của ThS.BS Nguyễn Hữu Lĩnh

ThS.BS Nguyễn Hữu Lĩnh

Đa khoa, Nhi khoa

Đặt lịch khám

Dành cho trẻ em

Dành cho người lớn

Thông tin bác sĩ

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 1993, sau đó bác tiếp tục học sau đại học và nội trú Nhi ở cùng học viện. Bác từng tu nghiệp tại Bệnh viện Đại học Amiens, Bệnh viện Đại học Rennes – Pháp và Bệnh viện St. Jude, Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ, với nhiều năm công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện FV và Family Medical Practice. Bác từng gắn bó làm việc 11 năm tại bệnh viện Trung Ương Huế và hiện tại là thành viên của Hội Nhi Khoa TP.HCM.

Kinh nghiệm làm việc

Tu nghiệp chuyên môn

Bệnh viện Đại học Amiens, Bệnh viện Đại học Rennes – Pháp và Bệnh viện St. Jude, Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ

Bác sĩ Nhi khoa

Bệnh viện FV

Bác sĩ Nhi khoa

Family Medical Practice

Bác sĩ Nhi khoa

Bệnh viện Trung Ương Huế

Bác sĩ Nhi khoa

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Đại học Y Huế

Tốt nghiệp Thạc sĩ

1999 - 2001

Đại học Y Huế

Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Nhi

1996 - 1998

Đại học Y Huế

Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa

1987 - 1993

Thành viên tổ chức

Thành viên của Hội Nhi Khoa TP.HCM

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thông tin bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn

Số 88, Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc

Thứ Hai

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Thứ Ba

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Thứ Tư

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Thứ Năm

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Thứ Sáu

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Thứ Bảy

07:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Chủ Nhật

Đóng cửa

Hình thức thanh toán

Tiền mặt

Visa

Chuyển khoản


Advertising