Hình ảnh của Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Hoài Thương

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Hoài Thương

Tham vấn tâm lý, Tâm lý

Đặt lịch khám

Dành cho trẻ em

Dành cho người lớn

Thông tin bác sĩ

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Hoài Thương là cử nhân tâm lý học, hiện đang tham vấn và điều trị tư vấn tâm lý tại trung tâm tư vấn tâm lý Thanh Bình Psy. Cô được bệnh nhân tin tưởng nhờ vào bề dày kinh nghiệm và sự tận tình khi thăm khám.

Kinh nghiệm làm việc

Tham vấn và điều trị tư vấn tâm lý

Trung tâm tư vấn tâm lý Thanh Bình Psy

Quá trình đào tạo

Đại học Y khoa

Cử nhân tâm lý học

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Thông tin bệnh viện

Trung tâm tư vấn tâm lý Thanh Bình Psy

551 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Giờ làm việc

Thứ Hai

08:00 - 20:00

Thứ Ba

08:00 - 20:00

Thứ Tư

08:00 - 20:00

Thứ Năm

08:00 - 20:00

Thứ Sáu

08:00 - 20:00

Thứ Bảy

08:00 - 20:00

Chủ Nhật

08:00 - 20:00


Advertising