Chuyên gia tâm lý Lê Thị Mỹ Hiếu

Tham vấn tâm lý, Tâm lý

Đặt lịch khám

Dành cho trẻ em

Dành cho người lớn

Thông tin bác sĩ

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Mỹ Hiếu có 6 năm tham vấn và trị liệu tâm lý. Cô tập trung tham vấn và trị liệu các vấn đề tâm lý cho học sinh và phụ huynh, lên chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ năng cảm xúc - xã hội cho trẻ từ 11 - 15 tuổi, tổ chức các chuyên đề tâm lý cho phụ huynh, học sinh, thực hiện đánh giá trí tuệ (Wisc, Wais, KABC), đánh giá tâm lý (Beck, Jung, DASS) cho trẻ em và người lớn.

Kinh nghiệm làm việc

Chuyên gia tâm lý

Trung tâm tư vấn tâm lý Thanh Bình Psy

Quá trình đào tạo

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Tham vấn trị liệu

2012 - 2017

John Carroll University

Chứng chỉ Phỏng vấn tạo động lực

2016 - 2016

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

chứng nhận Phát triển tình cảm xã hội cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

2017 - 2017

Trường Đại học Lao động Xã hội (CSII)

Chứng nhận Quản lý khủng hoảng và nguy cơ tự tử

2018 - 2018

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Thông tin địa chỉ

Trung tâm Tư vấn Tâm lý Thanh Bình Psy

551 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Giờ làm việc

Thứ Hai

08:00 - 20:00

Thứ Ba

08:00 - 20:00

Thứ Tư

08:00 - 20:00

Thứ Năm

08:00 - 20:00

Thứ Sáu

08:00 - 20:00

Thứ Bảy

08:00 - 20:00

Chủ Nhật

08:00 - 20:00

Hình thức thanh toán

Visa

Thanh toán trực tuyến

Tiền mặt