Em 21t e thấy hơi mệt nên đo huyết áp thì chỉ số là 103/70 thì huyết áp của em là bthường hay là tuột huyết áp v ạ