avatarbadge

Lê Phương Thảo

Thông tin tác giả

Lê Phương Thảo là chuyên viên nội dung mảng sức khỏe, Thảo mong muốn lan tỏa các thông tin kiến thức hữu ích cho cộng đồng với hy vọng ngày càng có nhiều người biết đến các thông tin chính xác, tin cậy trên website Hello Bacsi.