Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền riêng tư của Hello Bacsi

Hello Bacsi hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào về bạn và về việc bạn sử dụng trang Hello Bacsi và các dịch vụ. Chính sách Quyền riêng tư này cũng sẽ giải thích về các lựa chọn mà bạn có đối với cách mà thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ những thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư này một cách cẩn thận.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng đối với các trang web được Hello Bacsi sở hữu và vận hành hướng đến những khách hàng (không chuyên) sử dụng vì mục đích phi thương mại của cá nhân, gia đình hay hộ gia đình, bao gồm phiên bản tối ưu cho thiết bị di động với những thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua trang web Hello Bacsi, như hình thức “Dịch vụ”. 

Trừ những chỗ có ghi chú, những tuyên bố trong Chính sách Quyền riêng tư này về trang web Hello Bacsi cũng được áp dụng với các tổ chức khác gắn với Hello Health Group. Nếu không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hay tiết lộ những thông tin về bạn và các dịch vụ bạn sử dụng như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Hello Bacsi như một bản hợp đồng giữa chúng tôi và người sử dụng dịch vụ. Khi chấp nhận Điều khoản sử dụng của Hello Bacsi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này và Chính sách cookies và đồng ý để chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam hoặc bất cứ khu vực tài phán nào nơi chúng tôi hiện diện. 

Nhắc đến “Hello Bacsi”, “chúng tôi” ý chỉ công ty TNHH Hello Health Group – công ty đăng ký  tại Singapore và các chi nhánh bao gồm Hello Bacsi LLC và các trụ sở khác bao gồm bất cứ công ty nào thuộc quyền quản lý của Hello Bacsi LLC (ví dụ như một chi nhánh thuộc Hello Bacsi LLC). Hello Bacsi có thể chia sẻ những thông tin giữa những công ty con hoặc trang web thuộc quyền quản lý của công ty nhưng những thông tin được thu thập trong Chính sách Quyền riêng tư này luôn được bảo vệ dựa trên những điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này. Trừ khi có những ghi chú khác trong Chính sách Quyền riêng tư này, Hello Bacsi LLC là nhà quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Những thông tin thu thập được về bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi lưu giữ lại thông tin cá nhân của bạn như HelloCare, Together, các công cụ và đánh giá sức khỏe. Nếu bạn tải về một ứng dụng từ Hello Bacsi, chúng tôi đồng thời lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này. Thậm chí nếu không đăng ký hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho Hello Bacsi, chúng tôi vẫn thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web và ứng dụng trên Hello Bacsi. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về người dùng từ những nguồn nội bộ.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

Mặc dù phần lớn các dịch vụ không yêu cầu đăng ký để sử dụng, vẫn có những dịch vụ yêu cầu bạn thực hiện đăng ký với Hello Bacsi để hoạt động được hiệu quả hơn. Nếu bạn chọn đăng ký hay cập nhật một tài khoản đã tồn tại trước đó ở Hello Bacsi hay tiếp cận với những dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản Hello Bacsi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tính chính xác của những thông tin cá nhân mà bạn cũng cấp cho Hello Bacsi.

Dịch vụ tương tác

Một vài dịch vụ của chúng tôi như “Kiểm tra các triệu chứng Hello Bacsi” mang tính tương tác và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với những thông tin khác như tuổi tác và giới tính của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Hello Bacsi để sử dụng công cụ “Kiểm tra các triệu chứng”. Nếu thực hiện đăng ký, chúng tôi có thể liên kết những thông tin mà bạn cung cấp đến công cụ này với những thông tin đăng ký mà bạn đã cung cấp trước đó.

Bản tin bằng email

Khi đăng ký và ở nhiều thời điểm khi bạn sử dụng dịch vụ trên Hello Bacsi, bạn sẽ có những lựa chọn về cách bạn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi để nhận được những bản tin về tin tức hay khuyến mại, như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể qua email từ Hello Bacsi và/hoặc trực tiếp từ những bên thứ ba. Thỉnh thoảng, Hello Bacsi sẽ đề xuất đến người dùng từ trang web của bên thứ ba những cơ hội để đăng ký theo dõi những bản tin của chúng tôi thông qua những trang web này. Nếu bạn chọn đăng ký theo dõi một trong những bản tin của chúng tôi từ trang web của một bên thứ ba, người điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trong liên kết với yêu cầu đăng ký theo dõi. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này theo Chính sách Quyền riêng tư như khi bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho Hello Bacsi. Trong mục Tin Nhắn Hello Bacsi, nếu bạn bật thông báo email đối với những bài đăng mà bạn khởi tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận một email khi có bất cứ hoạt động nào của bài đăng này. Nếu sau đó bạn không muốn nhận những email cập nhật, bạn có thể tắt chức năng này trong Cảnh báo Email trong phần Cài đặt hồ sơ của bạn.

Nghiên cứu thị trường

Thỉnh thoảng, Hello Bacsi có thể thực hiện những khảo sát nghiên cứu trực tuyến cho chính công ty và đại diện cho bên thứ ba bằng thư mời qua email, những khảo sát ăn theo và những nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia vào cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp vị trí, tuổi tác, nếu có một chương trình rút thăm trúng thưởng liên quan tới cuộc khảo sát, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên và thông tin liên hệ cho mục đích quản lý chương trình. Thông tin mà bạn cung cấp trong cuộc khảo sát có thể được Hello Bacsi sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đánh giá, như mô tả bên dưới bao gồm việc đánh giá những hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay chương trình. Những thông tin cá nhân bạn cung cấp trong liên kết với chương trình rút thăm trúng thưởng  sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích quản lý chương trình như được yêu cầu bởi luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không mời những cá nhân dưới 13 tuổi tham gia vào những khảo sát nghiên cứu thị trường. Khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện hoặc đại diện bởi Hello Bacsi sẽ chứa một đường dẫn đến Chính sách Quyền riêng tư này.

Đánh giá của người dùng, Bảng Thông báo của Hello Bacsi và các diễn đàn công cộng khác

Hello Bacsi cũng chú trọng đến Bảng Thông báo và tương tác thông qua các diễn đàn công cộng để người dùng có thể đăng những bài đánh giá, chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau, hay người dùng có thể đưa ra những câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi thảo luận trực tuyến do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hướng dẫn. Tất cả mọi người đều có thể truy cập vào để theo dõi những đánh giá nổi bật được đưa lên hệ thống và mảng Tin Nhắn của chúng tôi, phần này không được xem là nội dung riêng tư.

Bất cứ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ ở các bài đánh giá, Bảng Thông báo trực tuyến hay các diễn đàn khác là không gian công cộng, không được xem là nội dung riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên các diễn đàn công cộng. Những gì bạn đưa lên sẽ được đọc, bị tiết lộ, hoặc thu thập bởi những bên thứ ba và có thể được sử dụng bởi những bên khác theo những hướng mà chúng tôi không thể kiểm soát hay đoán trước được, như việc liên hệ với bạn vì những mục đích không được phép. Cũng như bất cứ diễn đàn công cộng ở bất cứ trang nào, những thông tin mà bạn đưa lên có thể hiển thị trên công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Nếu bạn sơ suất đưa những thông tin cá nhân của mình trên Bảng Thông báo của chúng tôi và muốn gỡ bỏ, hãy gởi email cho chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ thông tin đó bằng cách sử dụng đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở mỗi trang của Hello Bacsi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không gỡ bỏ được những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.

Email bạn gửi đến Hello Bacsi

Chính sách Quyền riêng tư này có thể không áp dụng với những thông tin, nội dung, ý kiến, ý tưởng hoặc sáng kiến kinh doanh mà bạn gửi trong email cho Hello Bacsi. Nếu muốn giữ những nội dung hay những thông tin, ý kiến, ý tưởng hay sáng kiến kinh doanh riêng tư hay độc quyền, vui lòng không gởi những nội dung này qua email cho Hello Bacsi.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn tiếp cận và sử dụng dịch vụ, Hello Bacsi sẽ tự động thu thập và lưu giữ thông tin trong máy chủ của hệ thống từ trình duyệt web hay thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hay thiết bị nhận dạng độc quyền, thông tin trình duyệt web (bao gồm đường dẫn URL), những ưu tiên và cài đặt, cookies và thông tin về nội dung mà bạn đã xem và tương tác (ví dụ như yêu cầu tìm kiếm, những quảng cáo tương tác, số lần nhấp chuột theo thời gian tương ứng). Hello Bacsi có thể thu thập thông tin đặc thù của thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng bao gồm mẫu mã thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là mã số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể thiết đặt lại cho quảng cáo được liên kết với thiết bị di động), những phiên bản ứng dụng và lượng thông tin sử dụng. Khi được cho phép, chúng tôi sẽ thu thập vị trí thông tin chính xác được cung cấp từ thiết bị di động của bạn. Tính năng này có thể được vô hiệu hóa trong phần cài đặt cho thiết bị.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng cookies để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn. “Cookies” là những tập dữ liệu nhỏ được bố trí trên trình duyệt web của bạn khi bạn vào trang Hello Bacsi, có tác dụng nhận diện trình duyệt, thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn, như mô tả ở trên. Ngoài cookies, chúng tôi và đối tác của mình còn sử dụng những công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn như thiết bị nhận dạng di động và “web beacons” (Tập chỉ báo) là những tập đồ họa nhỏ (hay còn gọi là “clear GIF” hay “web pixel”) được gắn vào một trang web hay email thường được dùng để theo dõi hoạt động và gửi những thông tin liên quan về máy chủ (có thể thuộc về chủ trang, mạng lưới nhà quảng cáo hay các bên thứ ba khác). Những thông tin thu thập được từ những công nghệ theo dõi trên có thể được kết hợp với những thông tin khác mà đối tác của chúng tôi có thể tiếp cận được, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ cư trú của bạn để chúng tôi có thể gửi những tài liệu bằng thư tín hay thư điện tử mà có thể bạn quan tâm.

Đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Hello Bacsi, như nội dung bạn đã xem. Những bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này để giúp Hello Bacsi truyền tải quảng cáo trên trang web của chúng tôi và những trang web của bên thứ ba khác căn cứ vào hoạt động của bạn trên Hello Bacsi. Hello Bacsi có thể điều chỉnh thêm những quảng cáo trên trang web và trên trang của bên thứ ba dựa trên những thông tin bổ sung được nhận biết bởi Hello Bacsi và những bên thứ ba này. Có hai bên thứ ba mà Hello Bacsi đang hợp tác là Facebook và Google. Ngoài việc sử dụng thông tin thập được để thực hiện những dịch vụ cho Hello Bacsi, Google có thể sử dụng những thông tin thu được thông qua việc sử dụng các dịch vụ của Google trên trang Hello Bacsi (https://www.google.com/policies/privacy/partners). Mặc dù không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Hello Bacsi, Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có và thu thập được về bạn để thực hiện các dịch vụ cho Hello Bacsi (có thể liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của họ ở đây https://www.facebook.com/about/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang Hello Bacsi và trên các trang web của bên thứ ba. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi sử dụng những công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang Hello Bacsi và những ứng dụng để cung cấp cho bạn những quảng cáo dựa trên nền tảng cookie trên trang Hello Bacsi và các trang web của bên thứ ba dựa trên những hoạt động và mối quan tâm của bạn.

Khi bạn tải về và cài đặt một trong những ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của mình, chúng tôi đã đánh số cho việc cài đặt ứng dụng đó. Con số này không thể được dùng để nhận dạng bạn theo cá nhân và chúng tôi cũng không thể làm việc này trừ khi bạn chọn để trở thành người dùng đã đăng ký của ứng dụng đó. Chúng tôi sử dụng con số ngẫu nhiên theo phương thức tương tự như việc sử dụng cookies của chúng tôi như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này và Chính sách Cookie của chúng tôi. Không giống như cookies, con số ngẫu nhiên được chọn cho việc cài đặt cho chính ứng dụng đó mà không phải cho trình duyệt web vì ứng dụng không hoạt động trên trình duyệt web. Vì vậy, con số ngẫu nhiên không thể bị gỡ bỏ thông qua việc cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng con số ngẫu nhiên cho những mục đích như với việc chúng tôi sử dụng cookies, vui lòng không sử dụng ứng dụng. Việc sử dụng cookies và những công nghệ theo dõi khác trên những trang web và những ứng dụng được tối ưu cho di động của Hello Bacsi, giống với việc sử dụng trên trang chính của chúng tôi. Lựa chọn từ chối cookies, sử dụng Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo mạng) và phương thức ăn theo như được mô tả bên dưới trong phần “Lựa chọn và quyền lợi của bạn” có mặt trên những ứng dụng và các trang được chúng tôi tối ưu cho các thiết bị di động.

Cách sử dụng các thông tin thu thập được về bạn

Thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của bạn có thể được sử dụng cho những mục đích sau:

 •       Để cung cấp, cải thiện và tạo ra những dịch vụ mới
 •       Để hồi đáp yêu cầu của bạn và gửi cho bạn cách thức quản lý truyền thông của trang Hello Bacsi và các dịch vụ
 •       Để có được phản hồi của bạn về trang Hello Bacsi và các dịch vụ
 •       Để gửi cho bạn những tin nhắn điện tử và email được cá nhân hóa liên quan đến mối quan tâm của bạn được suy ra từ việc sử dụng dịch vụ, bao gồm những tin tức, thông báo, nhắc nhở và cơ hội từ Hello Bacsi
 •       Để phân tích số liệu về những xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất những chủ đề được xem trên Hello Bacsi, những dịch vụ này được sử dụng như thế nào và có bao nhiêu email được người dùng nhận và mở xem
 •       Để cung cấp cho bạn và mọi người những đặc điểm nhân khẩu học và những mối quan tâm với những nội dung liên quan hơn bao gồm quảng cáo có và không có trên trang Hello Bacsi và những ứng dụng
 •       Để đưa ra những dịch vụ vượt trội
 •       Để dò tìm và ngăn chặn việc gian lận và các mối đe dọa khác đến những dịch vụ và người dùng của chúng tôi
 •       Để xác định những vấn đề của dịch vụ
 •       Để thực hiện nghiên cứu và các hoạt động đánh giá, bao gồm những hoạt động được mô tả phía dưới
 •       Để quản lý tài khoản của bạn

Ngoài ra, Hello Bacsi có thể sử dụng những thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác được thông báo với bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và/hoặc với sự cho phép của bạn.

Hello Bacsi có thể kết hợp những thông tin cá nhân của bạn và những thông tin được thu thập khác về việc sử dụng dịch vụ của bạn và đồng thời bổ sung với những thông tin từ nguồn bên ngoài cho những mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Ví dụ, những thông tin mà Hello Bacsi thu thập về bạn có thể được kết hợp với những thông tin khác mà những bên thứ ba cung cấp cho Hello Bacsi cho mục đích nghiên cứu và đánh giá, bao gồm đánh giá hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay chương trình. Thông tin từ những nguồn khác này có thể bao gồm tuổi tác, giới tính, thông tin về nhân khẩu học, vị trí địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sắm và các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo những thông tin tổng hợp của một người dùng cá nhân mà không thể xác định được trên Hello Bacsi cho các nhà quảng cáo hiện có hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

 

Chia sẻ thông tin của bạn

Các công ty con và công ty liên kết của Hello Bacsi 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những công ty con, công ty liên kết và các công ty được mua hay sáp nhập với chúng tôi và với các công ty con của chúng tôi. Trong trường hợp trao đổi hợp tác trong quản lý, chẳng hạn như từ việc kinh doanh hoặc sáp nhập với một đoàn thể khác, hoặc trong trường hợp bán tài sản hay phá sản, Hello Bacsi có toàn quyền đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn sang bên mới để kiểm soát hoặc bên mua lại tài sản. Trong những trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này, trừ khi chính sách này có bất kỳ thay đổi nào theo như phần bên dưới thảo luận về “Sự thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này”.

Những công ty và nhà thầu làm việc với Hello Bacsi

Hello Bacsi làm việc với  những công ty và nhà thầu thuộc bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và giúp đỡ vận hành các ứng dụng và trang web Hello Bacsi, bao gồm những công ty cung cấp dịch vụ về công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu , triển khai và quản lý email, quản lý những cuộc thi và rút thăm trúng thưởng, quảng cáo và tiếp thị và/hoặc nội dung. Nhà thầu của Hello Bacsi thỉnh thoảng bị hạn chế trong tiếp cận thông tin của bạn trong việc cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ cho Hello Bacsi. Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu những nhà thầu không sử dụng hay tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc những công năng có giới hạn cho Hello Bacsi.

Nhà quảng cáo và các trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi có về bạn như cookie ID hay địa chỉ IP với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba để họ thay mặt chúng tôi sử dụng những thông tin này giúp đỡ Hello Bacsi chuyển tải quảng cáo trên trang web của chúng tôi cũng như trên các trang web của bên thứ ba.

Những nội dung, dịch vụ và quảng cáo cung cấp cho bạn qua trang Hello Bacsi được thực hiện hay chứa những đường dẫn đến trang web được vận hành và dẫn dắt bởi một công ty khác (“Trang web của bên thứ ba”). Hello Bacsi không chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn với những trang web của bên thứ ba này nếu không có sự cho phép của bạn nhưng nên biết rằng bất cứ thông tin nào được chia sẻ với những trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập vào những trang web này đều không tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của Hello Bacsi. Chúng tôi không có thẩm quyền và không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện bảo mật trên những trang web của bên thứ ba. Bạn nên xem xét chính sách bảo mật được công bố trên những trang web của bên thứ ba để hiểu cách những trang web này thu thập và sử dụng thông tin của mình. Hello Bacsi sẽ cố gắng để giải thích rõ ràng khi bạn rời khỏi trang của chúng tôi để vào một trang web của bên thứ ba, có thể bằng cách yêu cầu bạn bấm vào một đường dẫn hoặc thông báo cho bạn biết trước khi bạn đến một trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu thấy cụm từ “Powered by” (được cung cấp bởi) hay “in association with” (trong liên kết với) theo sau là tên một công ty khác, điều này có nghĩa bạn đang ở một trang web do một công ty khác làm chủ. Khi sử dụng những dịch vụ cùng thương hiệu (dịch vụ do đối tác của Hello Bacsi vận hành) hoặc đăng ký mà không cung cấp thông tin của trang web cùng thương hiệu, bạn có thể không bị thu thập thông tin để chuyển về cho đối tác, bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba hợp tác cung cấp dịch vụ với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể có các tiện ích xã hội trên trang Hello Bacsi để cho phép bạn tương tác với những dịch vụ truyền thông xã hội liên quan, ví dụ như chia sẻ bài báo. Những tiện ích này có thể thu thập dữ liệu lướt web nhận được từ bên thứ ba vì những tiện ích này được cung cấp và quản lý bởi những bên thứ ba này. Bạn có thể trực tiếp quản lý những ưu tiên về bảo mật trên nền tảng mạng xã hội có tính năng này.

Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Các yêu cầu Thực thi Pháp luật

Để phối hợp với chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin cá nhân đến các bên thứ ba: (1) để tuân thủ với yêu cầu luật pháp như các điều luật, luật lệ, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3)trong những trường hợp đặc biệt, như để đối phó với những đe dọa về vũ lực với bạn hoặc những người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hay khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả bên dưới.

Cách thông tin của bạn được bảo vệ và lưu giữ 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý đối với thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù Hello Bacsi nỗ lực việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có những mối đe dọa trái phép từ một bên thứ ba nhằm tìm cách xâm nhập vào hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc chặn việc truyền tải thông tin của bạn trên Internet.

Chúng tôi xem trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trên các dịch vụ), chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo mật). Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn còn hoạt động. Bạn có thể gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ nhưng bạn cần biết rằng không thể gỡ bỏ từng thông tin một hay tất cả bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho Hello Bacsi khỏi máy chủ của chúng tôi. Xem phần “Lựa chọn và Quyền lợi của bạn” phía dưới để biết thêm thông tin về cách có thể cập nhật hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

 

Lựa chọn và Quyền lợi của bạn

Cập nhật/Gỡ bỏ thông tin cá nhân

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như đã được cung cấp theo Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng các trang web, các ứng dụng và dịch vụ của Hello Bacsi. Bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hay xem xét thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách quay lại dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thay đổi thông tin. Bạn cũng có thể cập nhật bất cứ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đưa ra bên dưới hoặc thông qua đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở cuối mỗi trang của Hello Bacsi.

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất cứ thông tin đăng ký nào đã cung cấp cho chúng tôi từ hệ hệ thống, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đưa ra bên dưới trong phần “Liên hệ Hello Bacsi về Thông tin Cá nhân của bạn hoặc Quyền riêng tư” hoặc “Liên hệ” có ở cuối mỗi trang của Hello Bacsi. Căn cứ vào yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đăng ký của bạn từ cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi và từ phương tiện dự phòng khả thi của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ bạn. Bạn cần biết rằng không thể gỡ bỏ từng thông tin một hay tất cả bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho Hello Bacsi khỏi máy chủ của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký để nhận thông báo qua email cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email, hoặc bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chọn không nhận các bản tin bổ sung hoặc các thông báo email khác từ Hello Bacsi hoặc từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ của chúng tôi.  

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin qua email bằng cách:

 • Làm theo những hướng dẫn có ở cuối mỗi bản tin và sử dụng đường dẫn “Hủy đăng ký” có trong mail.
 • Đăng nhập vào trang Hello Bacsi và bỏ chọn những bản tin mà bạn không muốn nhận nữa dưới phần “Hồ sơ của tôi”.

Tất cả những email khuyến mại Hello Bacsi kèm theo những cơ hội hay đề xuất hoặc những tài liệu thông tin được Hello Bacsi thay mặt cho những nhà tài trợ gửi đến bạn sẽ bao gồm những cách để hủy đăng ký nhận thêm các bản tin như vậy trong tương lai trừ khi bạn đăng ký nhận lại.

Cookies 

Phần lớn các phần mềm trình duyệt có thể được thiết đặt để từ chối những cookie. Chúng đề xuất những chỉ dẫn về cách đặt lại trình duyệt từ chối cookies trong phần “Giúp đỡ” hay “Cài đặt” hoặc “Những ưu tiên” ở thanh công cụ trên trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi để có thêm thông tin về việc không sử dụng cookie.

Hủy đăng ký trên các thiết bị di động

Bạn cũng có thể kiểm soát những quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong phần cài đặt đối với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS hoặc “Hủy tham gia quảng cáo cá nhân hóa” trên các thiết bị Android. Điều này sẽ không chặn hoàn toàn việc xem quảng cáo nhưng sẽ giới hạn việc sử dụng các thiết bị nhận dạng quảng cáo đối với những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Nếu có thắc mắc về cách từ chối cookies trên thiết bị di động cụ thể của bạn, vui lòng kiểm tra lại với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Trang Hello Bacsi không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ người nào mà chúng tôi biết dưới 13 tuổi.

 

Lưu ý cho người dùng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên những máy chủ đặt tại Singapore. Nếu bạn ở một khu vực pháp lý khác, để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn sang Singapore để lưu trữ và xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn sang nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được điều hành ở những quốc gia khác. Khi sử dụng dịch vụ, có nghĩa bạn đã cho phép việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin ở Singapore và những khu vực pháp lý khác nơi có sự hiện diện của Hello Health Group. Một vài khu vực pháp lý không thể bảo vệ dữ liệu theo cách thức giống như ở quốc gia của bạn sinh sống. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật với những tiêu chuẩn ít nhất tương đương với tiêu chuẩn bảo mật ở khu vực pháp lý của bạn hoặc được cung cấp theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore, tùy theo xem xét tiêu chuẩn nào nghiêm ngặt hơn. Lưu ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan của Chính phủ theo quy trình pháp lý được thực hiện tại Việt Nam.

 

Liên hệ Hello Bacsi về Thông tin cá nhân của bạn hay Quyền riêng tư

Nếu có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho chúng tôi, để gửi yêu cầu hoặc khiếu nại, hoặc nói chung về Chính sách Bảo mật này,

Email: [email protected]

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để có thể phản hồi bạn một cách toàn diện hơn. 

 

Những thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư này

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư này và bất kỳ dịch vụ nào ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực khi được đăng lên, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên trang web Hello Bacsi và/hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi (gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực .

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng