EM bị ngứa khoé mắt tầm 2 tháng, lúc đầu ngứa một bên, sau đó ngứa hai bên, rồi bây giơ lại ngứa một bên. Tuy nhiên em có nhỏ thuốc rửa nhưng vẫn không hết ngứa, em không có triệu chứng đau nhứt,