Bài viết lien quan

Xét nghiệm Pap

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xét nghiệm với một mẫu tế bào được lấy từ cổ tử cung của phụ nữ nhằm kiểm tra những thay đổi trong tế bào của cổ tử cung.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan