Bác sĩ Nguyễn Song Ngân

Nhi khoa · Bệnh viện Nhi Đồng 1

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Song Ngân hiện đang học tập và công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

  • BSNT Nhi Khoa

    Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM

  • Bác sĩ nội trú

    Bệnh viện Nhi đồng 1

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng