avatarbadge

Bác sĩ Nguyễn Song Ngân

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Song Ngân hiện đang học tập và công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
BSNT Nhi Khoa

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ nội trú

Bệnh viện Nhi đồng 1