Trạm Y Tế Xã An Hòa

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Đồng Tháp, Việt Nam

Địa chỉ

Ấp 1 An Hoà, Huyện Tam Nông – Đồng Tháp – Việt Nam

Số điện thoại

(067) 739 1366

Bệnh viện & phòng khám ở Việt Nam