Trạm Y Tế Thu Phong

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Hòa Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Nam Sơn 1 Thu Phong – Hòa Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(0218) 838 5511