Trạm Y Tế Mường Chiềng

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Hòa Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Nà 10, Xã Mường Chiềng – Hòa Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(0218) 838 8413