Trạm Y Tế Chính Tâm

Bệnh viện, Phòng khám & Nhà thuốc ở Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Xóm 2, Xã Chính Tâm – Ninh Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(030) 073 925