Taipei City Hospital (Heping Branch)

Bệnh viện ở Taiwan, Việt Nam

Địa chỉ

No.33, Sec.2, Zhonghua Rd, Taipei City

Số điện thoại

+886-2-23889595