Quầy thuốc Hoàng Thị Lệ An

Nhà thuốc ở Hà Tĩnh, Việt Nam

Địa chỉ

142 Trần Phú, phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam. (Đối diện Bệnh viện thị xã Hồng Lĩnh)

Số điện thoại

0168 4270 002