Phòng Khám Viện Gút

Phòng khám ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

13A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 982 80080