Phòng Khám Nha Khoa Viễn Đông

Phòng khám ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

249 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1 – Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 2244 8888