Phòng Khám Medelab

Phòng khám ở Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

41 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội – Việt Nam

Số điện thoại

(04) 3941 1696