Phòng Khám Đa Khoa Khu Vực 1 Yên Khánh

Phòng khám ở Ninh Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Xóm 8, Xã Khánh Trung – Ninh Bình – Việt Nam

Số điện thoại

(030) 038 3084