Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn

Phòng khám ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

50 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 59507