Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Tân Bình

Phòng khám ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 19783