Phòng Khám Đa Khoa Đại Minh Phước

Phòng khám ở Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

50F24-50/100 N5 Nhà Ông Quang, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát – Bình Dương – Việt Nam

Số điện thoại

(0650) 035 7037