Nhà Thuốc Y Hoa

Nhà thuốc ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

23A Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 862 69269