Nhà thuốc Vũ Thị Thi

Nhà thuốc ở Thị xã Hương Trà, Huế

Địa chỉ

Số 51, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Số điện thoại

0234 3557 720