Nhà thuốc Tuyết Hiệp – DS. Nguyễn Thị Chung

Nhà thuốc ở Thái Bình, Việt Nam

Địa chỉ

Số 125, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng Diệu, Thái Bình, Việt Nam.