Nhà thuốc tư nhân Phúc Hải

Nhà thuốc ở Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

163, Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại

(024) 36 502 446