Nhà thuốc Thanh Thúy

Nhà thuốc ở Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

180 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam