Nhà Thuốc Thanh Thủy

Nhà thuốc ở Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

301, Đường Cát Dài, Quận Lê Chân, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam