Nhà Thuốc Tây Ngọc Sơn

Nhà thuốc ở Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Địa chỉ

Số 36, Dt864, Ấp Lộ Ngang, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành – Tiền Giang – Việt Nam

Số điện thoại

(073) 335 2426