Nhà Thuốc Tây Minh Hằng

Nhà thuốc ở Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Địa chỉ

Số 122/6, Tổ 6, Ấp Bình Tạo, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành– Tiền Giang – Việt Nam

Số điện thoại

(073) 339 3126