Nhà thuốc số 4 Trường Mai

Nhà thuốc ở Thái Bình, Việt Nam

Địa chỉ

239, Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, T. Thái Bình, Việt Nam.