Nhà thuốc Mạnh 2

Nhà thuốc ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

220, Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.