Nhà Thuốc Khang Thịnh Đường

Nhà thuốc ở Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

4 Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Quận Lê Chân – Hải Phòng – Việt Nam

Số điện thoại

(031) 137 0940