Nhà thuốc Hòa Khánh

Nhà thuốc ở Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

517 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam.