Nhà Thuốc Hiệu Thuốc Cộng Hòa

Nhà thuốc ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

209 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 03370