Nhà thuốc Công Ty Dược Phẩm Y Khoa Nguyễn Hoàng

Nhà thuốc ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

229 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 61445