Nhà thuốc Công Ty Dược Phẩm Phano Quận Phú Nhuận (P10)

Nhà thuốc ở Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

180C Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 839 18493