Nhà thuốc Cẩm Thạch

Nhà thuốc ở Hà Tĩnh, Việt Nam

Địa chỉ

53, Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh, Việt Nam