Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Vĩnh Phúc

Bệnh viện ở Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Phường Đống Đa, Thị Xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Số điện thoại

(0211) 384 4584