Bệnh Viện Trung Tâm Y Tế Chợ Mới

Bệnh viện ở Bắc Kạn, Việt Nam

Địa chỉ

Thôn Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới – Bắc Kạn – Việt Nam

Số điện thoại

(0281) 386 4263