Bệnh Viện Răng Hàm Mặt

Bệnh viện ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ

263 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số điện thoại

(08) 838 60191