Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Thế

Bệnh viện ở Bắc Giang, Việt Nam

Địa chỉ

Cả Trọng, Thị Trấn Cầu Gò, Huyện Yên Thế – Bắc Giang – Việt Nam

Số điện thoại

(0240) 353 4007