Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Lạc

Bệnh viện ở Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Địa chỉ

Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Số điện thoại

(0211) 383 6468