Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tuần Giáo

Bệnh viện ở Điện Biên, Việt Nam

Địa chỉ

Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo – Điện Biên Phủ – Việt Nam

Số điện thoại

(0230) 386 2342