Logo of Bệnh viện C Đà Nẵng
Image of Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu


Giờ thường
Thứ 2 - Thứ 6
0:00 - 23:59
Thứ 7 & Chủ nhật
0:00-0:00

Có cấp cứu


Thông tin bệnh viện

Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ y tế nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chuyên khoa

Bệnh viện C Đà Nẵng

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu