Năm nay em 16t mà 2 bên ngực to nhỏ rõ rệt lun phải làm sao ạ 😔